අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය පාස්කු ප්‍රහාරයට වගකිවයුතු අන්තවාදීන්ගේ සහයටද? – නීතිඥ නුවන් බැල්ලන්තුඩාව

සමාජ ජාලා වලට බෙදා හරින්න.

2021-03-16 වන දින පැපිලියානේ සුනේත්‍රාදේවි පුරාණ රජමහා විහාරයේදී පවතී මාධ්‍ය හමුවකට සහභාගී වෙමින් දේශප්‍රේමි ජාතික පෙරමුණේ මාධ්‍ය මණ්ඩල සභික නීතිඥ නුවන් බැල්ලන්තුඩාව මහතා පවසන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *