වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල හිමියන් විසින් ඉංග්‍රීසි කොඩිය පහත දමා අධිරාජ්‍යවාදින්ට එරෙහිව සිංහ කොඩිය එසවිමෙන් 206 ක් වසරක් ගතවීම සනිටුහන් කරමින් සමරු උත්සවයක් මහනුවරදි

සමාජ ජාලා වලට බෙදා හරින්න.

[වර්ෂ 2021, මාර්තු 02 වන දින | Sinhala Network] වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල හිමියන් විසින් ඉංග්‍රීසි කොඩිය පහත දමා අධිරාජ්‍යවාදින්ට එරෙහිව සිංහ කොඩිය එසවිමෙන් 206 ක් වසරක් ගතවීම සනිටුහන් කරමින් සමරු උත්සවයක් මහනුවරදි පැවත්විනි.

මෙහිදි මහනුවර ඓතිහාසික දළදා මාළිගාවේ මහ මළුවේ වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල හිමියන්ගේ ප්‍රතිමාවහන්සේට පුෂ්පෝහාර දක්වා පැන් වැඩීමෙන් අනතුරුව භික්ෂුන් වහන්සේලා ප්‍රමුඛව වාරියපොළ හිමියන් විසින් ඔසවන ලද සිංහලේ කොඩිය අතැතිව සිංහලේ සම්මුතිය එලි දැක්වීමේ උත්සවය සඳහා පෙරහැරින් මහනුවර කැප්පෙටිපොළ ශාලාව දක්වා පිරිස පැමිණියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *